Nauczyciele

 
 
  
 Konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się
w każdy drugi czwartek miesiąca
o godz. 1700
 
  
 
 
Nauczanie zintegrowane
mgr Katarzyna Baluch
mgr Bogusława Czyż-Cissarz
 mgr Ewa Dudek
mgr Joanna Janicka
mgr Agnieszka Jęczmionka
mgr Katarzyna Joneczek
mgr Gabriela Kluger-Lenert
mgr Małgorzata Konsek
mgr Bernadeta Małecka-Włodarczyk
mgr Justyna Stępień
 mgr Lucyna Stiel
mgr Agata Strójwąs
mgr Monika Strączek-Grolik
mgr Dorota Walach
mgr Anna Wołowiec
mgr Monika Zawlocka

Język polski
mgr Grażyna Gdańska
mgr Aleksandra Kermel
 mgr Katarzyna Paszko
mgr Alina Spandel-Skupiń
mgr Lucyna Weber
mgr Teresa Wowra
 
Język francuski
mgr Barbara Gembal
 
 Język angielski
mgr Ewa Korabius-Święty
mgr Małgorzata Koszałka
mgr Dominika Książek
mgr Anita Kwiatoń
mgr Joanna Mika
mgr Oxana Rabas
mgr Weronika Starnes
 
Język niemiecki
mgr Bartosz Kaczmarczyk
 
Historia
mgr Michał Brachmański
 mgr Lucyna Rek
 
Wiedza o społeczeństwie
mgr Michał Brachmański

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Lucyna Rek

Przyroda
mgr Beata Fojcik
mgr Arkadiusz Gajda
mgr Agnieszka Pawelec
mgr Małgorzata Rduch

Biologia
mgr Małgorzata Rduch

Geografia:
mgr Agnieszka Pawelec

Fizyka
mgr Ewa Dziuk
 
Chemia
mgr Ewa Dziuk
mgr Arkadiusz Gajda


Matematyka
mgr Gabriela Bugla
mgr Żaneta Chwedczuk
mgr Katarzyna Kazimierczak
mgr Katarzyna Karsznia

mgr Agnieszka Pawelec


Plastyka (sztuka)
mgr Alina Badura

Muzyka
mgr Urszula Marszałek

Zajęcia komputerowe
mgr Katarzyna Kozłowska
mgr Urszula Marszałek


Zajęcia techniczne
 mgr Alina Badura
Bogdan Krupa
 
Religia
ks. Zbigniew Folcik
ks. Mateusz Iwanecki
mgr Dawid Michalski
mgr Danuta Poniewierska
mgr Urszula Sitek
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dawid Michalski
 
Wychowanie fizyczne
mgr Bartosz Frątczak
mgr Petro Herasym
mgr Agata Maciończyk
mgr Aleksandra Patas
mgr Tomasz Patas
mgr Kamila Tkocz
mgr Kamil Wierzgoń
 
Nauczyciele wspomagający
mgr Katarzyna Gilner
mgr Justyna Gonczar
mgr Justyna Koczor
mgr Bernadeta Kuder
mgr Estera Kwaśnik
mgr Barbara Sołtysik
mgr Justyna Synowiec
mgr Monika Szewczyk
 
Nauczyciele bibliotekarze
mgr Anna Bułat
mgr Joanna Szewczyk


Logopeda
mgr Elżbieta Plewnia

Pedagog
mgr Marlena Kremska-Czech
mgr Żaneta Pawlaszczyk

Psycholog
mgr Maria Tatura

Kierownik świetlicy
mgr Lucyna Ryszka
 
Wychowawcy świetlicy
mgr Sylwia Baran
mgr Renata Markiton
Dorota Niemczyk
mgr Aleksandra Odolińska
mgr Dorota Walach 
 
 Doradca zawodowy
mgr Ewa Dziuk
  
 Trenerzy pływania
mgr Tomasz Buchta
mgr Iwona Cymerman
 mgr Jakub Cymerman
mgr Danuta Gerlich
Dawid Klecha
mgr Jacek Kuliński
 
Trenerzy siatkówki
mgr Bartosz Frątczak
mgr Witold Słanina
mgr Marek Przybysz

Trenerzy szermierki
Dominika Mosler-Plura
mgr Krzysztof Urbański
 Wychowawcy w przedszkolu
mgr Iwona Fiołka
mgr Judyta Plura
 
Nieobecne wśród nas

Nieobecne wśród nas

NA ZAWSZE POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale